Вказати автора автора Української Ірреденти Отрошурі. 1. Чому лютнева революція є несподіванкою для всіх політичних партій? Що це було сюрпризом? 2. Чому лідер більшовиків ... Ленін був впевнений у можливості нової соціалістичної революції відразу після буржуаз-демократичного лютого? Я даю 30 балів! Як Вікористов був Половтзі Міхусобні Вііні, Ши загострив князів Міджу Русі - український? . Голова дядька для Відповіда :)! Які були відносини козаків та радянської влади напередодні введення НЕП Виходячи зі змісту абзацу, довести, що А.К. Орда була в політичній та економічно незалежній державі