Кук Сергій - Як читати книги для самоосвітування. Брошура Сергія Інкентієвича Кука (1870-1952) - головного фахівця в галузі логіки - знайомить читача з методами та навичками раціонального, найпродуктивнішого читання, з психологічними основами сприйняття та асиміляцією тексту. Брошура була вперше опублікована в 1924 році. Це одна з перших посібників відповідно до методології читання. Як C.I. Pourinin у передмові до публікації 1924 року - це "коротке вступ до мистецтва читання". Брошура сьогодні не втратила свою цінність. Це буде прочитати з інтересом для сучасного читача, особливо молоді.